Steki Komerc d.o.o.


STEKI KOMERC je regionalna kompanija koja posluje na teritorijama Srbije, Crne Gore i Bugarske.

Steki komerc kontinuirano radi na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i zaštitom životne sredine, kao i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, što potvrđuju i sertifikati koje poseduje i održava.


  • Upravljanje kvalitetom.
  • Prepoznatljivi brendovi
  • Kvalitetne sirovine.
  • Kvalitetni proizvodi.

Kvalitet proizvoda je naš prioritet.

Pored jasno prepoznatljivih brendova kao sto su Avital delikates i fetalisima, posebno se ulaže u segment funkcionalnih proizvoda pa se tako pored kvaliteta sirovine i proizvoda, savremene i praktične ambalaže, potrošačima obezbeđuju i mlečni proizvodi sa dodatnim sastojcima koji povoljno utiču na različite aspekte ljudskog organizma i zdravlja.


Upravljanje kvalitetom.

Prepoznatljivi brendovi

Kvalitetne sirovine

Kvalitetni proizvodi